“Powrót do korzeni” – obóz kolonijny dla Polonii

Na zaproszenie Fundacji Pomost grupa 120 dzieci (100 dzieci polonijnych i 20 dzieci polskich) z Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej z Białorusi wypoczywa w Ośrodku Kolonijnym w Kaczynie k. Kielc. W ramach projektu „Powrót do korzeni” – obóz kolonijny dla Polonii z nauką języka polskiego, dofinansowanego w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”

kaczynW trakcie 14-to dniowego turnusu organizowane są wycieczki w Góry Świętokrzyskie, do Parku Jurajskiego w Bałtowie, do Kielc, Świętego Krzyża, Krakowa i Wieliczki, a także wyjścia na basen w Morawicy oraz w Krakowie, ogniska, spacery, zajęcia kulturalno-oświatowe i wiele innych atrakcji. Funkcję integracyjną i poznawczą pełnią też warsztaty hobbystyczne, zabawy integracyjne, ogniska, zajęcia sportowe, zajęcia z kreatywności, pogodne wieczorki.

Ważnym elementem programu są zajęcia edukacyjne z języka polskiego, z historii, kultury i tradycji Polski oraz formacja duchowa. Uczestnicy polonijni mają możliwość poznania rówieśników z Polski, którzy również odpoczywają w Ośrodku w Kaczynie.

Dzieci odjeżdżając do domu otrzymują różne upominki i nagrody. Zgodnie potwierdzają, że pobyt w Kaczynie będzie dla nich inspiracją do odkrywania własnych korzeni i zawsze chętnie wracać będą do Polski, a szczególnie na świętokrzyską ziemię.

Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacja Pomost, Caritas Kielecka i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”