Procedury COVID-19

Covid-19 Procedury Bezpieczeństwa

W trosce o Wasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Naszych pracowników, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dostępnymi na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe, wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny.

Bezpieczeństwo na terenie hotelu i recepcji:

 • Obowiązuje zakaz przebywania w pokojach Ośrodka osób niezameldowanych
 • W trosce o innych przebywających w hotelu Gości, Ośrodek do obiektu przyjmuje tylko osoby zdrowe. w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu Gość i osoby mu towarzyszące nie zostaną przyjęte.
 • Na terenie obiektu, w poszczególnych strefach znajdują się  informacje o maksymalnej ilości Gości, która w danej chwili może przebywać w określonej strefie
 • Na teren hotelu mają wstęp wyłącznie Goście Ośrodka, pracownicy i dostawcy/serwisanci
 • Goście, pracownicy i dostawcy/serwisanci mają obowiązek dezynfekcji rąk zaraz po wejściu do hotelu, na terenie obiektu poruszają się w maseczkach oraz w rękawiczkach jednorazowych
 • W przestrzeniach ogólnodostępnych znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym: wejście główne, w pobliżu toalet ogólnodostępnych, na każdym piętrze, w salach konferencyjnych.
 • Wszystkie powierzchnie oraz elementy wyposażenia w przestrzeniach ogólnodostępnych są systematycznie dezynfekowane oraz wietrzone
 • W biurze  obowiązuje zasada zachowania bezpiecznej, zalecanej odległości między Gośćmi
 • W recepcji/biurze możliwy jest zakup maseczek jednorazowych.
 • Nasi pracownicy przechodzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i utrzymywania hotelu w podwyższonym reżimie sanitarnym.
 • W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych podczas pobytu Gość jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym naszego pracownika Pania Agnieszkę Świtek.
 • Eko Ośrodek zastrzega sobie prawo do wstrzymania przyjmowania Gości w sytuacji wystąpienia na terenie obiektu podejrzenia zakażenia, które to wstrzymanie może być wynikiem działania służb sanitarno-epidemiologicznych. Sytuacja taka będzie traktowana jako działanie siły wyższej, niezawinione przez hotel i wykluczające odpowiedzialność hotelu za ewentualne poniesione szkody.
  W takiej sytuacji hotel dokona zwrotu zaliczki lub odliczenia za niewykorzystaną część pobytu.

Pokoje

Po każdym pobycie pokoje są sprzątane i wietrzone z zastosowaniem szczególnych procedur dezynfekcji,  z dochowaniem  należytej staranności i zgodnie z wytycznymi GIS

Bezpieczeństwo osobiste

Zachęcamy Gości do regularnego mycia rąk mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi w hotelowych łazienkach, do dezynfekcji rąk oraz  do utrzymywania bezpiecznej odległości w kontaktach bezpośrednich

Ważne telefony

Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach: tel. 222 500 115

Infolinia NFZ tel. 800 190 590